• instalatie electrica
 • materiale electrice
 • buletin pram
 • verificari PRAM
 • Electro Service
  

  Contract de Service

  Contract de Service

  contract DE SERVICE ELECTRIC.jpgDaca reprezinti o persoană juridică care utilizeaza un număr ridicat de aparate electrice atunci esti in situatia privilegiata de a beneficia de reduceri importante ale costurilor reparaţiilor, diagnosticare gratuită și multe alte avantaje prin încheierea unui contract de întreținere și reparație (fiecare contract este negociat în funcție de necesitățile companiei). 

   

  De ce este important un contract de service:

   

  În cazul în care un aparat sau mai multe se defectează, cresc costurile cu reparatiile, apar cheltuieli neprevazute, compania dvs consuma resurse suplimentare (se pierde timp prețios, se pot pierde clienți, apar intarzieri, scade randamentul si productivitatea activitatii dvs. 

   

  Prin încheierea unui contract cu firma noastra: Contract1.jpg

  - Puteti preveni situațiile neplăcute care pot aduce si pierderi financiare importante. 

  - Aveti prioritate față de ceilalți clienți, 

  - Beneficiati de rapiditate maximă,
  - Constatare si depanare in regim de urgenta,
  - Mentenanță periodică
  - Plata facturilor la termen. 

   

  Punctele forte care ne recomandă ca primă alegere pentru serviciile de reparatie și întreținere a aparaturii companiei pe care o reprezinți: 

  - înaltă calificare - personalul nostru este format din electricieni autorizati 

  - rapiditate – constatare si depanare in regim de urgenta 

  - tehnologie moderna - dispunem de echipamente de ultimă generaţie; 

  - prețuri corecte - devizele de reparații sunt detaliate, cuprinzând toate serviciile efectuate și piesele schimbate. după diagnosticare vei primi toate datele și îți va fi solicitat acordul referitor la oricare dintre pașii executați în procesul de reparație și vei ști exact cât şi pentru ce plătești;

   

  Clientii care doresc sa beneficieze de serviciile noastre si sunt in alte localitati decat Bucurest, sunt rugate sa ne contacteze pentru detalii.

   

  1. PARTILE CONTRACTULUIService-Contract.jpg
  1. OBIECTUL CONTRACTULUI

  Prezentul contract defineşte şi reglementează raporturile dintre părţile contractante cu privire la prestarea serviciilor de verificare, întreţinere periodica  si reparatii pentru  echipamentele si instalatiile de furnizare energie electrica de la sediul Beneficiarului situat in judetul Ilfov, echipamente si instalatii ce se afla in patrimoniul acestuia.

         3.   OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

  3.1 PRESTATORUL se obligă:

  a) sa presteze servicii de intretinere periodica, conform unui program stabilit de comun acord (grafic de interventii – Anexa 1).  Interventiile se vor realiza lunar, bilunar sau trimestrial (minim).

  Intretinerile se vor asigura in timpul programului normal de lucru al Beneficiarului, adica 8,30-17,30 de luni pana vineri.

  Lucrarile se vor receptiona de catre Beneficiar, pe baza unui Proces-Verbal in care se vor evidentia lucrarile efectuate, perioada de timp alocata interventiei, starea echipamentelor si eventual, necesarul de piese de schimb.

  In cazul in care se constata necesitatea inlocuirii unor piese, sau/si efectuarea unei remedieri, Prestatorul va intocmi si va transmite Beneficiarului  un raport de constatare insotit de devizul de lucrari aferent.

  Prestatorul va efectua toate operatiunile de intretinere periodica conform Anexei 1 la contract.

   

  b) sa asigure, la solicitarea expresa a Beneficiarului, scrisa sau telefonica, interventii in afara programului de intretinere periodica.

  Timpii de reactie (raspuns) pentru aceste interventii este  de maxim 4 de ore de la momentul solicitarii transmisa de Beneficiar. In cazul in care se constata necesitatea inlocuirii unor piese, sau/si efectuarea unei remedieri, Prestatorul va lua masuri imediate de limitare a daunelor, va intocmi si va transmite Beneficiarului  un raport de constatare insotit de devizul de lucrari aferent si va executa lucrarile de remediere in termen de 24 ore de la data acceptarii devizului de catre Beneficiar.

   

  c) să asigure instruirea personalului BENEFICIARULUI pentru buna exploatare şi funcţionare a echipamentelor si a instalatiilor;

  d) sa respecte condiţiile de calitate ce se impun pentru astfel de servicii;

  e) sa asigure echipamentul de protecţie şi transportul personalului propriu la locul efectuării operaţiilor de întreţinere;

   

  3.2 BENEFICIARUL se obligă:

  a) să efectueze recepţia lucrărilor si serviciilor ce fac obiectul prezentului contract;

  b) sa asigure accesul tehnicienilor de service in spatiile in care se gasesc echipamentele;

  c) să contacteze PRESTATORUL pentru problemele tehnice ivite, imediat ce constata functionarea necorespunzatoare a unuia din echipamente si/sau instalatie;

  d) sa asigure exploatarea echipamentelor si a instalatiilor conform recomandarilor tehnice facute de PRESTATOR;

  e) să achite PRESTATORULUI contravaloarea serviciilor receptionate, la termenele stabilite prin prezentul contract;

   

             4.   Exemple de interventii:

  1.0. Sub tensiune :

  1.1. Identificarea prezentei de zgomote anormale;

  1.2. Verificare valori curenti primari si secundari;

  1.3. Verificarea temperaturii uleiului,a nivelului si culorii;

  1.4. Verificare valori tensiune primara si secundara;

  1.5. Functionarea releelor de protectie;

  1.6.Termografie , in vederea identificarii potentialelor locuri de defect.

  2. Cu scoatere de sub tensiune:

  Revizie generala a transformatorului fiecarui PTA

  2.1. Legarea la priza de pamant;

  2.2. Starea barelor si a cablurilor de legatura, precum si celelalte legaturi electrice aferente transformatorului;

  2.3.  Verificarea functionarii releului de gaze;

  2.4. Verificarea strangerii bornelor primare si secundare;

  2.5. Verificarea starii silicagelului din filtrul de aer, cu eventuala schimbare a acestuia, in cazul in care aceasta operatie se impune;

  2.6. Verificarea starii izolatoarelor, a legaturilor la borne;

  2.7. Verificarea etanseitatii cuvei si a elementelor de circulatie a uleiului.

  2.8. - Verificarea legaturilor la priza de  pamant .

   

   

  Sub tensiune :

  - Termografie , in vederea identificarii  potentialelor locuri de defect;

  - Verificarea vizuala a starii sigurantelor.

  2. Cu scoatere de sub tensiune:

   - Verificarea starii sigurantelor prin extragere;

   - Verificarea strangerilor si a papucilor la cablurile electrice;

   - Verificarea legaturilor la priza de

  pamant .

   

  Prestator:

  S.C. ELECTRO SERVICE S.R.L.

   

  Exemplu Contract de Service.docx

   

   

   

  Blog:

  Rezistivitatea solului - calitatea dispersiei la prizele de pamant

  O buna cunoastere a proprietatilor solului ne ajuta la o cat mai corecta calculare a rezistivitatii acestuia. In multe aplicatii pe teren se considra o valoare medie a rezistivitatii p a solului, calculata in urma unor masuratori si analize de sol unde se accepta o constitutie omogena a solului. Pentru masurarea rezistivitatii solului exista metode standardizate. Un lucru de care se tine cont, in timpul testelor, este faptul ca curentul care strabate straturile de pamant  sa imite cat mai fidel pe cea a instalatiei finale, si se interpreteaza cu precautie a rezultatelor. In cazul in care nu avem valoarea reala a rezistivitatii solului p, se ia ca baza de calcul prezumata valoarea 100Qm.

   

  Mai mult

  Despre disjunctoare si curbele de declanșare

  Pentru verificarea disjunctoarelor se executa masuratori si verificari PRAM (alternanta pozitiva si negativa la tensiunea alternativa: timp declansare si prag curent in mA).

  Mai mult

  Rezistivitatea solului

  Conform definiției și a percepției generale, solul poate fi considerat partea solidă a globului terestru, alcătuită dintr-un amestec de granule minerale provenite din dezagregarea rocilor și din alte componente organice. Această definiție se extinde și asupra apelor care acoperă scoarța solidă a globului.

  Mai mult
  from_blog