• instalatie electrica
 • materiale electrice
 • buletin pram
 • verificari PRAM
 • Electro Service
  

  Legislatie

  Legislatie

  Pentru efectuarea verificarilor PRAM trebuiesc indeplinite urmatoarele conditii legislative:

  legislatie INSTALATII ELECTRO SERVICE.jpg1.    Firma care emite buletine PRAM si efectueaza lucrari la instalatiile racordate la  Sistemul Energetic National trebuie sa fie atestata ANRE:
  Ordinul 24 din 20 iulie 2007 (Ordinul 24/2007)

  Art. 1. - Se aproba Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
  Regulamentul din 20 iulie 2007  - pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic

  Legeislatie PRAM.jpgArt. 2. - (1) In scopul respectarii legilor si normelor in vigoare, operatorii economici care desfasoara activitati de proiectare si executare de instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National trebuie sa detina atestat emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare Autoritatea competenta, in conditiile prezentului regulament.

  2.    Buletinele PRAM emise de catre firmele neatestate ANRE sunt NULE si acest lucru constituie CONTRAVENTIE

  Regulamentul din 20 iulie 2007

  Art. 2. - (2) In conformitate cu prevederile art. 86 lit. t) din Legea nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectarea si executarea de lucrari in instalatiile electrice fara atestat constituie contraventie.

  3.    Persoana care efectueaza verificarea PRAM trebuie sa fie electrician autorizat ANRE

  a) executarea interventiilor la instalatiile electrice (depanari, reparari, racordari etc.) trebuie sa se faca numai de catre personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrarea respectiva;

  b) Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie exploatate, intretinute, reglate, reparate si puse sub tensiune numai de catre personal calificat in meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al securitatii muncii.

  c) electrician autorizat - persoana fizica, titulara a unei legitimatii emise de autoritatea competenta, autorizata in conditiile regulamentului pentru a desfasura, conform competentelor acordate, activitati de proiectare/executare a instalatiilor electrice racordate la SEN;

  d)         Conform legislatiei in vigoare, numai electricienii autorizati au voie sa intervina asupra instalatiei electrice, chiar daca aceasta se afla in interiorul locuintei dumneavoastra.
           Un electrician autorizat are o legitimatie emisa de ANRE(autoritatea competenta in domeniul energiei), care ii da dreptul sa intervina asupra instalatiei electrice conectata la sistemul electroenergetic national. De aceea aveti obligatia, sa angajati numai electricieni autorizati si dreptul sa-i legitimati pe cei pe care ii chemati sa va ajute. Acesta obligatie rezulta si din contractul pe care il aveti cu furnizorul de energie electrica.
          Nu va lasati pacaliti de mesterii care repara tot. Pentru problemele pe care le aveti, trebuie sa apelati la un electrician autorizat, daca nu vreti sa aveti surprize neplacute.


  4.    D.G.P.S.I.-004 - DISPOZITII GENERALE - privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatic:

  Art. 20. - Legaturile la pamant trebuie verificate astfel:
  a) zilnic, vizual;
  b) periodic, prin personal specializat se masoara valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, precum si asigurarea continuitatii la instalatiile electrice.
  Art. 94. - Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face:
  a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant, cel putin de doua ori pe an;
  b) la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an.

  5.    Hotararea de Guvern 1146 din 2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate  pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca   legislatie2.jpg

  (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 3 octombrie 2006)


  Art. 3.3.16.2. Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie verificate la receptie, inainte de punerea in functiune si apoi periodic in exploatare, precum si dupa fiecare reparatie sau modificare, fiind interzisa punerea sub tensiune a instalatiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificari.


  6.    HOTĂRÂRE Nr. 1146 din 30 august 2006 - privind cerinŃele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de  muncă


  7.    Norme tehnice

  NTE 01 116/2001 - Norma tehnica energetica privind incercarile si masuratorile la echipamente si instalatii electrice:

       20.2. Verificarea gradului de corodare a instalaţiilor de legare la pământ
       Momentul efectuării probelor
  După 10 ani de la îngropare şi ulterior cel puţin o dată la 5 ani
       - Ordin nr. 108 din 1 August 2001/Ministerul de Interne/pentru aprobarea DGPSI 004-
  Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări
  electrostatice:
       Art. 94. Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face:
  a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant, cel putin de doua ori pe an;
  b) la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an

       Verificarea Periodica a Instalatiilor Electrice trebuie executata deoarece prin aceasta putem evita situatii neplacute cum ar fi de exemplu: incendii, electrocutari, deconectari in alimentarea cu energie.
       Verificarile periodice PRAM pot constitui obiective de control ale institutiilor abilitate ale statului in cadrul firmei d-voastra, cum ar fi :Inspectoratul Teritorial de Munca,Protectia Consumatorului si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.

       Verificarea periodica a instalatiilor electrice este necesara, deoarece toate instalatiile se deterioreaza din cauza unui numar de factori cum ar fi incarcare excesiva a circuitelor, uzura echipamentelor, coroziune , imbatrinirea izolatiilor.
  In consecinta legislatia prevede ca instalatiile electrice trebuie sa fie mentinute intr-o stare corespunzatoare de siguranta, iar pentru aceasta ele trebuie sa fie inspectate si testate periodic.

       Aceste verificari cuprind o serie de masuratori cum sunt: rezistenta de izolatie, impedanta de bucla, curentul de scurt circuit, rezistenta de dispersie a prizelor de pamant, continuitatea centurii de impamantare, verificarea aparatelor de protectie inclusiv a disjunctoarelor diferentiale.

       In urma analizarii acestor masuratori se emit Rapoartele de incercari pentru instalatia verificata, rapoarte care certifica starea instalatiilor si echipamentelor electrice.

       Toate acestea sunt executate de personal cu indelungata experienta in domeniu si care dispune de o dotare de ultima generatie conforma cu standardele si normativele in vigoare.

       Va putem oferi acest serviciu dispunind de oameni cu calificare si experienta PRAM, cu dotare de aparatura de testare conforma cu legislatia actuala.

       In urma verificarii PRAM se intocmeste un Raport de verificare/incercare care cuprinde:

  • Conditiile de masurare;
  • Tipul aparatului;
  • Executantul si locul masurarii.

       In cazul in care valorile masurate nu corespund normelor, instalatia prezinta pericol de electrocutare,
  iar paratrasnetul nu mai prezinta siguranta impotriva incendierii in caz de trasnet. Pentru evitarea acestor
  evenimente nedorite, putem remedia rapid problemele si executam reverificare PRAM pentru siguranta.

       Executia lucrarilor se efectueaza in baza unui contract de prestari servicii.  8.    Aparatele de masura trebuie sa aiba verificarea metrologica valabila.

  Ordin nr. 27 din 16/02/2004 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2004  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 02/03/2004
  tabel.jpg


  Baza legala:
  LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca
  ART. 39
  (9) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind:
  f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice;

  HOTARARE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca 3.3.18. Mijloacele si echipamentele electrice de protectie trebuie sa fie verificate, in conformitate cu prevederile reglementarilor si regulilor tehnice aplicabile, inainte de utilizare, la punerea in functiune, dupa reparatii sau modificari si apoi periodic (in exploatare).


  Mijloacele şi echipamentele electrice de protecţie trebuie să fie verificate, în conformitate cu prevederile reglementărilor şi regulilor tehnice aplicabile, înainte de utilizare, la punerea în funcţiune, după reparaţii sau modificări şi apoi periodic (în exploatare). (Hotărâre nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă


  Baza legala: Verificarea si masurarea vor fi executate in conformitate cu legislatia in vigoare privind normele de sanatate si securitate in munca in instalatiile electrice:
  •    STAS 12604/4 - 89,
  •    STAS 12604/5 - 90,
  •    PE 116,
  •    PT-16
  •    Legea 318/2003,
  •    Legea 319/2006,
  •    DGPSI 004,
  •    HG 1146/06 Anexa1 pct 3.3.2.3

   

  Blog:

  Rezistivitatea solului - calitatea dispersiei la prizele de pamant

  O buna cunoastere a proprietatilor solului ne ajuta la o cat mai corecta calculare a rezistivitatii acestuia. In multe aplicatii pe teren se considra o valoare medie a rezistivitatii p a solului, calculata in urma unor masuratori si analize de sol unde se accepta o constitutie omogena a solului. Pentru masurarea rezistivitatii solului exista metode standardizate. Un lucru de care se tine cont, in timpul testelor, este faptul ca curentul care strabate straturile de pamant  sa imite cat mai fidel pe cea a instalatiei finale, si se interpreteaza cu precautie a rezultatelor. In cazul in care nu avem valoarea reala a rezistivitatii solului p, se ia ca baza de calcul prezumata valoarea 100Qm.

   

  Mai mult

  Despre disjunctoare si curbele de declanșare

  Pentru verificarea disjunctoarelor se executa masuratori si verificari PRAM (alternanta pozitiva si negativa la tensiunea alternativa: timp declansare si prag curent in mA).

  Mai mult

  Rezistivitatea solului

  Conform definiției și a percepției generale, solul poate fi considerat partea solidă a globului terestru, alcătuită dintr-un amestec de granule minerale provenite din dezagregarea rocilor și din alte componente organice. Această definiție se extinde și asupra apelor care acoperă scoarța solidă a globului.

  Mai mult
  from_blog