• instalatie electrica
 • materiale electrice
 • buletin pram
 • verificari PRAM
 • Electro Service
  

  Autorizarea electricienilor SSM

  SSM Electricieni

  anre.jpg

   

  Autorizari interne electricieni – SSM.   Eliberare „Talon de electrician autorizat”

  Firma noastra efectueza periodic la sediul beneficiarului examenul pentru autorizarea electricienilor pe filiera SSM.

  Dosarul de autorizare internă electricieni pentru joasă tensiune (j.t.) conţine următoarele documente:
          1. Decizie comisie de examinare electricieni;
          2. Regulament autorizare electricieni;

  talon.jpg

  3. Fişă de examinare electricieni (apt medical şi psihologic);
         4. Chestionar SSM (Pregatire profesionala, norme de SSM, norme de prin-ajutor).

  5. Talon de autorizare electricieni.

   

  Autorizarea interna a electricienilor nu se face prin instructiuni proprii.  Autorizarea interna se face de catre o comisie formata din :
  1. inginer electro-energetic
  2. sef serviciu prevenire si protectie sau lucrator desemnat;
  3. medic de medicina muncii
  4 . dupa caz angajator sau un reprezentant al acestuia

   

  Dupa efectuarea controlului medical periodic (sau la angajare) , comisia va examina electricienii si in functie de rezultatul examenului se va intocmi un proces verbal care atesta ca persoana respectiva este "autorizat intern" pentru efectuarea lucrarilor respective.

  Talon Electrician Autorizat.jpg

   

  Autorizarea internă pe linie de S.S.M. trebuie stabilita in instrucţiunile proprii  ale angajatorului, astfel:

  -         Muncitorii, maiştrii, tehnicienii, subinginerii şi inginerii cu calificare de electrician sau asimilat acestuia (electromecanic, electrotehnic, instalaţii electrice în construcţii), indiferent de funcţie sau vechime, care îşi desfăşoară activitatea în instalaţiile sau asupra instalaţiilor electrice în exploatare ori în vecinătatea acestora, unde există riscuri de natură electrică, trebuie să fie autorizaţi.

  -         Autorizarea atestă îndeplinirea condiţiilor minime necesare ocupării sau menţinerii postului sau funcţiei pe care urmează să o exercite sau pe care o deţine persoana în cauză.

  Prin aceste autorizari interne se verifică competentele şi cunoştinţele minime necesare postului ocupat de persoana în cauză, avand în vedere încadrarea în grupele de autorizare pe care le solicită postul ocupat.

  Posturile/funcţiile de electricieni din cadrul unui operator economic reclamă anumite competenţe în postul ocupat, competenţe stabilite în grupele de autorizare:

  -         Personalul autorizat trebuie să fie încadrat, din punctul de vedere al SSM, în una din următoarele cinci grupe, astfel:

  • grupa I – executant de lucrări în cadrul formaţiei de lucru
  • grupa a II-a – executant de manevre
  • grupa a III-a – şef de lucrare
  • grupă a IV-a – admitent la lucrări şi/sau responsabil de manevre
  • grupa a V-a – emitent

   

  bec.jpgNecesitatea autorizării interne a electricienilor este stipulată si de Ordinul preşedintelui A.N.R.E Nr.90 din 2009, in articolul 6, astfel:

  Art. 6. – Exploatarea instalaţiilor electrice se face de către un operator economic care deţine, sub orice formă, capacităţi energetice racordate la Sistemul electroenergetic naţional, pe care le exploatează cu personal autorizat în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în baza instrucţiunilor proprii; calitatea de electrician autorizat pentru exploatarea instalaţiilor electrice este conferită prin Talonul de autorizare emis de operatorul economic angajator, în conformitate cu prevederile legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

  - articolul 6 se referă la persoanele care au calitatea de angajat la un operator economic care deţine, sub orice formă, capacităţi energetice racordate la SEN cărora li se impune în mod imperativ acordarea Talonului de autorizare internă emis de angajator, autorizare internă pe baza căruia se atestă îndeplinirea condiţiilor minime necesare ocupării sau menţinerii postului sau funcţiei pe care urmează să o exercite sau pe care o deţine persoana în cauză, atât din punct de vedere al S.S.M. cât şi al studiilor necesare.

  Pentru lucrările de execuţie de instalaţii electrice – de orice tensiune şi de orice putere instalată – cât şi la cele de întreţinere/reparaţii/verificări se impune în mod imperios autorizarea de către A.N.R.E. a personalului  întrucât erorile de execuţie ori de manevră pot afecta grav funcţionarea instalaţiilor electrice, atât ale operatorului economic cât şi ale furnizorului de energie electric, perturbând funcţionarea SEN şi pot produce daune importante agentului economic în cauză. Firma noastră poate autoriza electricieni care execută  operaţii de pornire-oprire a unor utilaje.

   

  Hotararea de Guvern nr. 1146/2006

  Anexa1 pct.3.3.25. "Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie exploatate, intretinute,reglate, reparate si puse sub tensiune numai de catre personal calificat in meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al securitatii muncii. Autorizarea personalului pentru lucru la instalatiile tehnice electrice in activitatile de exploatare, intretinere si reparatii trebuie sa se realizeze, conform regulamentului pentru autorizarea electricienilor din punctul de vedere al securitatii muncii, pe baza de examen medical, psihologic si test de verificare a cunostintelor profesionale, de securitate si sanatate in munca si de acordare a primului ajutor".

  Talon Electrician Autorizat1.jpgTalon Electrician Autorizat1.jpg

   

   

  Exemplu „Test de autorizare SSM a electricienilor”

   

   

  Blog:

  Rezistivitatea solului - calitatea dispersiei la prizele de pamant

  O buna cunoastere a proprietatilor solului ne ajuta la o cat mai corecta calculare a rezistivitatii acestuia. In multe aplicatii pe teren se considra o valoare medie a rezistivitatii p a solului, calculata in urma unor masuratori si analize de sol unde se accepta o constitutie omogena a solului. Pentru masurarea rezistivitatii solului exista metode standardizate. Un lucru de care se tine cont, in timpul testelor, este faptul ca curentul care strabate straturile de pamant  sa imite cat mai fidel pe cea a instalatiei finale, si se interpreteaza cu precautie a rezultatelor. In cazul in care nu avem valoarea reala a rezistivitatii solului p, se ia ca baza de calcul prezumata valoarea 100Qm.

   

  Mai mult

  Despre disjunctoare si curbele de declanșare

  Pentru verificarea disjunctoarelor se executa masuratori si verificari PRAM (alternanta pozitiva si negativa la tensiunea alternativa: timp declansare si prag curent in mA).

  Mai mult

  Rezistivitatea solului

  Conform definiției și a percepției generale, solul poate fi considerat partea solidă a globului terestru, alcătuită dintr-un amestec de granule minerale provenite din dezagregarea rocilor și din alte componente organice. Această definiție se extinde și asupra apelor care acoperă scoarța solidă a globului.

  Mai mult
  from_blog